» » Тема уроку. Творення дієслів умовного і наказового способу

Тема уроку. Творення дієслів умовного і наказового способу

Буква ь у дієсловах наказового способу. Уживання одних способів дієслів замість інших. Мета: пояснити особливості творення дієслів умов - Ного та наказового способів, звернути увагу на вживання м'якого знака у формах наказового способу, на вживання форм дійсного й умовного способів у значенні наказового, наказового - у значенні дійсного; розвивати логічне мислення, культуру усного й писемного мовлення; виховувати любов до мови. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця "Спо - Соби дієслів", кросворд. ХІД УРОКІВ І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 1. Завдання учням. - Користуючись таблицею "Способи дієслів" (див.

Урок № 18), розкажіть теоретичний матеріал даної теми. 2.

Розв'язування кросворда. Синонім слова соромилась (заст.) (стидалась).

"Висловлюю довіру" (довіряю). Антонім слова зайдемо (вийдемо). Синонім слова мажемо (мастимо). "Передбачали в плані" (планували). Синонім слів здавлював, здушував (стискав). Синонім слова відшукаємо (знайдемо). - Правильно вписавши слова по горизонталі, у виділеному вертикальному рядку прочитаєте спосіб цих дієслів.

(Дійсний.) II.

ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКІВ III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ IV. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 1. Завдання учням. - Користуючись таблицею "Способи дієслів", повторіть особ Ливості творення дієслів умовного і наказового способів. 2.

Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 110, 112-113). 3. Пояснення вчителя про вживання одних способів дієслів замість ін Ших. У значенні наказового способу можуть вживатися форми: - дійсного способу (Зараз ти зачитуєш твір, а інші готують усну рецензію). Така форма підкреслює обов'язковість дії. - умовного способу (Зачинили б ви вікно: протяг!). Вживається для висловлення побажання, прохання, поради. - інфінітив (А зараз відпочивати! Завтра буде нелегка робота). Такі зміни властиві розмовному і художньому стилям. V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 1. Тренувальні вправи. Завдання І: записати речення, утворившій від дієслів, що в дужках, форми умовного способу. 1) Я (пригадати) і дні відплати, які святив віршем співець. (М. Нагнибіда) 2) От і нам (брати) одну зірку в свою оселю. (М. Стельмах) 3) І чого б я (не віддати), якими б сльозами і мольбами (не вимолити) волю твою, Україно. Завдання II: прочитати речення, знайти і виписати дієслова наказового способу, що передають наказ, заклик, пересторогу, прохання, пораду. 1) Зоре моя вечірняя, зійди над горою. (Т. Шевченко) 2) "Слухай мою команду! " - вигукнув Марко. (Г. Тютюнник) 3) А мій каже: "Принеси мені, тату, шаблюку з війни, я німців рубатиму". (Г. Тютюнник) 4) Тішся, дитино, поки ще маленька. (Леся Українка) 5) "Не проломіться, там лід тоненький",- застеріг рибалок лісник. Завдання III: утворити форми наказового способу 2-ї особи однини і 1-ї та 2-ї особи множини наведених нижче дієслів. Завдання виконати так: через риску до дієслова в неозначеній формі записати його форму 3-ї особи множини теперішнього або простого майбутнього часу, відкинути особове закінчення і від основи, що залишилася, утворити форми наказового способу. Зразок. Брати - бер-уть: бери, берімо, беріте(ть); спитати - спита-ють: спитай, спитаймо, спитайте. Виростати, мужніти, здолати, жити, стояти, спати, зустрітися, стати, промовити, слухати, щебетати. - Дослідіть, коли в 2-й особі однини у кінці слова, а в 1-й і 2-й особах множини перед - мо і - те пишеться м'який знак або й, а коли не пишеться. Завдання IV: прочитати, з'ясувати, у яких із речень способові форми дієслів вживаються одна замість іншої, замінити подані дієслова наказовим способом. Записати. 1) Сину! Залишив би ти вже свої ковзани та сідав за уроки. 2) Після уроків забіжиш до бібліотеки і візьмеш книгу. 3) Виходимо по одному, щоб менше створювати шуму. 4) Може б, залишився ще на день у нас, Петрику? Завдання V: уважно прочитати речення, виписати тільки ті з них, у яких дієслова одного способу вжито замість дієслів іншого способу. 1) Поважної ходи Роман не знає: поклич його - він побіжить з підскоком, пошли куди - подасться так, що тільки пісок закурить. (С. Васильченко) 2) Чи не продали б ви, чоловіче, тієї ялинки, що росте в вашім садочку? (М. Коцюбинський) 3) "Пішли, товариші",- скомандував лейтенант і, повернувшись, швидко рушив до затоки. (М. Трублаїні) 4) "Ви б лягли, мамо, спочили",- каже Христя. (77. Мирний) 5) "За Вапняркою ви повернете вправо, щоб вибити німців з лісу",- розпорядився майор. (З газети) 6) Нехай і паморозь лягла, і сивий день вклонився житу, твоїх дощів осіння мла рідніпі чужинського блаки-ту. (А. Малишко) 2. Складання і розігрування діалогів. - Складіть та розіграйте діалоги, використовуючи дієслова Умовного та наказового способів. Ситуації: 1) Ви напередодні контрольної роботи відпрошуєтесь у мами на вечірку, вона вас відпускає, але з певною умовою. 2) Ви хочете, щоб на свято батьки подарували вам велосипед. Вони погоджуються, але натомість вимагають від вас гарних знань та оцінок високого рівня. 3) Вам пропонують придбати річ, про яку ви давно мріяли. Але ви збирали гроші мамі на подарунок. Ви вагаєтесь і приймаєте рішення... VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКІВ Експрес-висновки. - Пригадайте все, що вам відомо з теми і заповніть схему. VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Скласти твір-міркування: "Чи можуть дієслова означати дію, яка відбувається сама по собі, безвідносно до особи чи предмета?

" або виконати завдання для тих, хто "товаришує" з комп'ютером (с. 116).

Лучшие школьные сочинения
Информационный образовательный портал © 2008-2019